ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω πιστωτικής κάρτας.
ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:
Tο ελάχιστο όριο ηλικίας – για όλες τις κατηγορίες οχημάτων – είναι τα 21 έτη, και δύο (2) χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης. Μέγιστο όριο ηλικίας τα 75 έτη.
Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
ΕΓΓΥΗΣΗ: Δεν απαιτείται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Δωρεάν.
ΚΑΥΣΙΜΑ: Πληρώνονται από τον μισθωτή.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Δωρεάν, διατίθενται μόνο μετά από κράτηση.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.
ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμό της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν κατά την στιγμή εκείνη, τον σταθμό επιστροφής κ.λπ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται.
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (CDW):

Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των:
– 600 € για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων.
Η ασφάλεια αυτή δεν καλύπτει:
-Έξοδα σε περίπτωση απώλειας κλειδιού
-Ζημιά στους τροχούς και τα ελαστικά
-Ζημιά στο κάτω μέρος του οχήματος
-Ζημιά στους καθρέπτες και τα παράθυρα

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
-Με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω πιστωτικής κάρτας.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Δεν απαιτείται.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
Για να ενοικιάσετε scooter ή μοτοσυκλέτα θα πρέπει να είστε κάτοχος διπλώματος κατηγορίας A, A1, M ή AM και να έχετε τουλάχιστον έναν (1) χρόνο εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
* Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.), ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.
ΚΑΥΣΙΜΑ: Πληρώνονται από τον μισθωτή
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο οχημάτων από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν τον μισθωτή.