Α. Εισαγωγή

Η ιδιωτικότητα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε να την διαφυλάξουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία. Η συγκατάθεση για τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Β. Πίστωση

1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από SEQ Legal (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από vpnMentor (www.vpnmentor.com)

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού σας συστήματος
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο.
 3. Πληροφορίες που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, όπως ο ιστότοπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, το όνομά σας, οι εικόνες προφίλ, το φύλο, τα γενέθλια, η κατάσταση της σχέσης, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι, οι εκπαιδευτικές λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες απασχόλησης.
 5. Πληροφορίες που εισάγετε για να ρυθμίσετε τη συνδρομή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τα ενημερωτικά δελτία μας.
 6. Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες τις χρησιμοποιείτε.
 7. Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
 8. Πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.
 9. Οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες μας στέλνετε.

Δ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:

 1. Διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας
 2. Εξατομίκευση της ιστοσελίδας μας για εσάς
 3. Ενεργοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας
 4. Σας στέλνουμε αγαθά που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας
 5. Παροχή υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας μας
 6. Αποστολή καταστάσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς και είσπραξη πληρωμών από εσάς.
 7. Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών στο μάρκετινγκ
 8. Σας στέλνουμε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
 9. Σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας εάν έχετε εγγραφεί για αυτό (μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή).
 10. Σας στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 11. Παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους σχετικά με τους χρήστες μας.
 12. Αντιμετώπιση ερωτημάτων και παραπόνων που γίνονται από ή σχετικά με εσάς σχετικά με την ιστοσελίδα μας
 13. Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας και πρόληψη απάτης.
 14. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.
 15. Άλλες χρήσεις.

Εάν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, θα δημοσιεύσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παραχωρείτε. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα παράσχουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο για το άμεσο μάρκετινγκ οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

Ε. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, τα αξιωματικά, τους ασφαλιστές, τους επαγγελματίες συμβούλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας, όπως είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την τελική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και όλες τις θυγατρικές της) όπως είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 1. στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο.
 2. σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες.
 3. προκειμένου να καθιερώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου)
 4. στον αγοραστή (ή υποψήφιο αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που πωλούμε (ή σχεδιάζουμε) να πουλήσουμε. Και
 5. σε οποιοδήποτε πρόσωπο που πιστεύουμε εύλογα ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

ΣΤ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 1.  Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
 2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν έχουν νόμους προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.
 3. Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή υποβάλλετε για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κατάχρηση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.
 4. Συμφωνείτε ρητά με τις διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα ΣΤ.

Ζ. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

 1. Η παρούσα Ενότητα Ζ καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
 2. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.
 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου G-2, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται παρακάτω κατά την ημερομηνία/ώρα που ορίζεται παρακάτω: Ο τύπος προσωπικών δεδομένων θα διαγραφεί μετά από 12 μήνες, εκτός εάν ο πελάτης επαναπαραγγείλει εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια οι πληροφορίες θα κρατηθούν για 12 μήνες από τη νεότερη παραγγελία.
 4. Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας Ενότητας Ζ, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:
  1. στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο.
  2. εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιεσδήποτε τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες. Και
  3. προκειμένου να καθιερώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για σκοπούς πρόληψης απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).

Η. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

 1. Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 2. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).
 3. Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 4. Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς επισφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου.
 5. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός εάν συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας).

Θ. Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

Ι. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. η παροχή των πληροφοριών αυτών θα υπόκειται στα ακόλουθα:

 1. την καταβολή τέλους. Και
 2. η παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου σας πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο ενός λογαριασμού κοινής ωφέλειας που δείχνει την τρέχουσα διεύθυνσή σας).

Ενδέχεται να αποκρύψουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ.
Στην πράξη, συνήθως είτε θα συμφωνήσετε ρητά εκ των προτέρων με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ είτε θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Κ. Ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

ΚΑ. Ενημέρωση πληροφοριών

Ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

ΚΒ. Cookies

 1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε την αποδοχή cookies— για παράδειγμα: Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” cookies είτε cookies “συνεδρίας”: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. Χρησιμοποιούμε τόσο session όσο και μόνιμα cookies στον ιστότοπό μας.
 2. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται, παρατίθενται παρακάτω:
  1. χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Adwords στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, παρακολουθεί τους χρήστες καθώς περιηγούνται στον ιστότοπο, επιτρέπουν τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο, βελτιώνουν τη χρηστικότητα, για ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου
  2. στον Internet Explorer (έκδοση 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης χειρισμού cookie που είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στις επιλογές “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και, στη συνέχεια, “Για προχωρημένους”.
  3. στο Firefox (έκδοση 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στην επιλογή “Εργαλεία”, “Επιλογές”, “Απόρρητο”, επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το αναπτυσσόμενο μενού και αποδέσμευση της επιλογής “Αποδοχή cookies από ιστότοπους”. Και
  4. στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies, μεταβαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και κάνοντας κλικ στις επιλογές “Ρυθμίσεις”, “Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους” και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και, στη συνέχεια, επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστότοπων από τη ρύθμιση οποιωνδήποτε δεδομένων” στην επικεφαλίδα “Cookies”.
 3. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων. Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στον ιστότοπό μας.
 4. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για παράδειγμα:
  1.  στον Internet Explorer (έκδοση 10), πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες για να το κάνετε http://support.microsoft.com/kb/278835 ).
  2. στο Firefox (έκδοση 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies κάνοντας κλικ στην επιλογή “Εργαλεία”, “Επιλογές” και “Απόρρητο”, στη συνέχεια επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Εμφάνιση cookies” και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Κατάργηση όλων των cookies”. Και
  3. στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies, μεταβαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και κάνοντας κλικ στις επιλογές “Ρυθμίσεις”, “Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και, στη συνέχεια, επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστότοπου και προσθήκης” πριν κάνετε κλικ στην επιλογή “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.
 5. Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων

ΚΓ. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Εάν ανεβάζετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

ΚΔ. Cookies

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookie. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήσετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Εάν επισκεφθείτε τη σελίδα σύνδεσης, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookie. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης πολλά cookie για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, τα στοιχεία σύνδεσής σας θα διατηρηθούν για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

ΚΕ. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΚΣΤ. Ανάλυση

 1. Με ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας
  Εάν ζητήσετε επαναφορά κωδικού πρόσβασης, η διεύθυνση IP σας θα συμπεριληφθεί στο email επαναφοράς.
 2. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας
  Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ ‘αόριστον. Αυτό είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν σχόλια παρακολούθησης, αντί να τα κρατάμε σε ουρά εποπτείας. Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός εάν δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές ιστότοπων μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.
 3. Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας
  Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
 4. Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας
  Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας εντοπισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων.